top of page      K o n t a k t

  info@bohuslin.se

  tel. 0523 - 516 00

     0525 350 24   

     0738 005 097

 

Tag av vid Grindmotet på E6:an. Kör mot Fjällbacka.

Passera Kville kyrka, fortsätt

1 km mot Fjällbacka. Tag av vid skylten Linmuseet.

 

Vi finns i den första gården, du ser en stor linblomma på en gavel.

 

Välkomna!

 

Vägbeskrivning:

bottom of page